ตรวจสุขภาพประจำปี 2559


คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน  ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2559 
จาก โรงพยาบาลบางปะกอก 9  ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559  ณ  ห้องประชุมสีทอง   โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม)

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559