ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ


ผู้อำนวยการอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ  รองผู้อำนวยการ  คณะครู และนักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ  ซึ่งเข้าศึกษาดูงานโครงการโยธิน ๒ สานฝัน  ในวันที่ 1  มิถุนายน  2559  ณ ห้องประชุมทรงบาดาลโสตทัศน์

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559