กิจกรรมวันสุนทรภู่


กิจกรรมวันสุนทรภู่ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  รายการแข่งขัน ดังนี้ ประกวดคัดลายมือ , ประกวดอ่านฟังเสียงร้อยแก้ว , ประกวดอ่านทำนองเสนาะ , ประกวดแต่งคำประพันธ์ , ประกวดระบายสีภาพวรรณคดี , ประกวดวาดภาพระบายสีจากเพลง , ประกวดป้ายนิเทศ

 

 

 
...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559