วันต่อต้านยาเสพติดโลก


 

โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก                                                   โดยมีผู้อำนวยการอมรรัตน์   โพธิตาปะนะ  เป็นประธานในพิธี  ภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดจากสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น  การจัดนิทรรศการ  การลงนามคำมั่นสัญญาไม่แสวงหายาเสพติดถวายพ่อหลวงของแผ่นดินและมีการเดินขบวนรณรงค์ป้องกันและต่อต้านสารเสพติด  ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559

 

 

 

 
...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559