กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา


เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ  วัดทองสุทธาราม และ วัดทางหลวงโพธิ์ทอง จังหวัดนนทบุรี  ทั้งนี้นำโดยนางสาวพฤฒยา  เลิศมานพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) โดยได้ร่วมกิจกรรมถวายเทียน และถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559