กิจกรรมเดินการกุศลเพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) เข้าร่วมกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่านและเพื่อหารายได้เข้าชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์เทิดพระเกียรติ   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม  2559 เวลา06.00-12.00 น.                               ณ โรงเรียนสาธิตมศว.ปทุมวันและวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559