โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) รับเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสร้างคนดี ให้มีคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชูปถัมภ์


วันที่ 9 กรกฏาคม  2559  ผู้อำนวยการอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ  โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) รับเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสร้างคนดี  ให้มีคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชูปถัมภก  และสภานายิกาสภากาชาดไทย ณ  หอประชุมโรงเรียนเทพศิรินทร์  คณะครูและนักเรียนแกนนำจิตอาสาร่วมทำกิจกรรรม  ณ  พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา  วัดเทพศิรินทราวาส 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559