กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ออกเสียงลงประชามติ


นางอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)  คณะครู นักเรียนร่วมรณรงค์ ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ "ออกเสียงประชามติ" ร่างรัฐธรรมนูญ  ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.    ในวันที่  ๓  สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559