งานนิทรรศการ “วิถีพอเพียง เคียงคู่วัฒนธรรมอาเซียน”


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม)  จัดงานนิทรรศการ “วิถีพอเพียง   เคียงคู่วัฒนธรรมอาเซียน”  ในวันที่ 8  สิงหาคม  2559   ซึ่งเป็นวันครบรอบการก่อตั้งประชาคมอาเซียนโดยมี  นางอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ   ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานเปิดงาน  คณะครูและนักเรียนร่วมจัดงานนิทรรศการ

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559