กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี  ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม  2559

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559