ถวายพานพุ่ม และเครื่องราชสักการะในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขตบางซื่อ


ผู้อำนวยการอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) ถวายพานพุ่ม และเครื่องราชสักการะในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 7 รอบ ในวันศุกร์ที่12 สิงหาคม 2559 และร่วมแสดงความยินดีกับครูจารุณี เจริญนิธิปัญญา ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ตัวอย่างเขตบางซื่อ ประจำปี 2559

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559