กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)  จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีท่านผู้อำนวยการ   อมรรัตน์  โพธิตาปะนะ   เป็นประธานในการเปิดงาน    กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์ การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และกิจกรรม  science show   ณ  ลานหน้าเสาธง   ในวันที่ 18  สิงหาคม 2559

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559