การฝึกอบรมลูกเสือผู้นำสันติภาพ


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) ได้นำตัวแทนลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือผู้นำสันติภาพ  ซึ่งได้จัดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย   โดยอบรมระหว่างวันที่ 2-4  กันยายน 2559   ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559