งานมุทิตาจิต “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ”


โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม)  ได้จัดงานมุทิตาจิต “วันวานที่พากเพียร   วันเกษียณที่ภาคภูมิ”  เกษียณอายุราชการของข้าราชการครู  ในวันพุธที่  28   กันยายน  2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559