พิธีแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ประจำปี 2559


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร   วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ประจำปี 2559  ณ  ห้องประชุมทรงบาดาลโสตทัศน์     ในวันพุธที่ 28  กันยายน  2559  โดยมีท่านผู้อำนวยการ อมรรัตน์    โพธิตาปะนะ  เป็นประธานในพิธี

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559