ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช


นางอมรรัตน์   โพธิตาปะนะ   ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครูร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ณ  ศาลาสหทัยสมาคม  ในพระบรมมหาราชวัง   เมื่อวันที่ 4  ตุลาคม  2559

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559