ชาวโยธินบูรณะ ๒ ร่วมกันทำริบบิ้นถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ท่านผู้อำนวยการ อมรรัตน์  โพธิตาปะนะ -คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ร่วมทำริบบิ้นไว้ทุกข์ เพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ..

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559