โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณุทธาราม) จัดพิธีถวายความอาลัย


ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณุทธาราม) จัดพิธีถวายความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ยืนสงบนิ่งและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  วันที่ 26 ตุลาคม 2559

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559