ครูและนักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ร่วมออกปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์


ครูและนักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ร่วมออกปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ที่มาร่วมถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบริเวณท้องสนามหลวง  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙