ลูกเสือจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อหลวง


วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๙ ลูกเสือจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อหลวง บำเพ็ญประโยชน์ บริการเข็นรถผู้สูงอายุ บริเวณสนามหลวง เพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559