ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2-2559


ผอ.อมรรัตน์  โพธิตาปะนะ ประธานในพิธีประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 ชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาแจ้งผลการเรียนและพฤติกรรมนักเรียน  ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559