โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม


ผู้อำนวยการอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ  รองผู้อำนวยการ  คณะครู  และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)  เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559