กิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทง


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) จัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทง   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง   นักเรียนแกนนำเดินรณรงค์เพื่อให้ความรู้กับผู้ปกครองในชุมชน

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559