ท่านอภิศักดิ์ เทพผดุงพร มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม)


ท่านอภิศักดิ์ เทพผดุงพร มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   เป็นเงินจำนวน ๔๐,๐๐๐   บาท

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559