จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี


โรงเรียนโยธินบูรณะ๒ (สุวรรณสุทธาราม)  จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โดยมีผู้อำนวยการอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ  ประธานในพิธีกล่าวนำคณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  นักเรียน  ปฏิญาณตนถวายความจงรักภักดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ปลูกต้นไม้ของพ่อ(ต้นราชพฤกษ์) จัดกิจกรรมทำดีด้วยกาย  วาจาและใจ ได้แก่ จัดนิทรรศการ “ยบ.๒เทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่๙” การทำสมาธิ และทำความสะอาดลานวัดทองสุทธาราม  ในวันที่ ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559