พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า


นางอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ๒ (สุวรรณสุทธาราม)   เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559