ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


นางอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ๒ (สุวรรณสุทธาราม) และรองผู้อำนวยการโรงเรียน        ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)   แด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช            ในวันศุกร์ที่ ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ณ  วัดวัดมัชฌันติการาม   จัดโดยสำนักงานเขตบางซื่อร่วมกับวัดวัดมัชฌันติการาม   

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559