ออกกำลังกายร่วมกัน ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559  นางอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ๒ (สุวรรณสุทธาราม) รองผู้อำนวยการและคณะครู  ออกกำลังกายร่วมกัน ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ ทุกๆวันพุธของส่วนราชการต่างๆ ในช่วงเวลา 15:00 น. ถึง 16:30 น.

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559