กิจกรรมวันคริสต์มาส


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2559  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุววรณสุทธาราม) จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  มีการจัดการแข่งขันการคัดลายมือและตอบคำถามภาษาอังกฤษ  โดยมี นางอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559