กิจกรรมทำบุญใส่บาตรในวันปีใหม่


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง..ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 โดย ผู้อำนวยการอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ  รองผู้อำนวยการ  คณะครู   นักเรียน  และบุคลากร ร่วมใจนำข้าวสาร อาหารแห้ง  มาใส่บาตร ถวายพระภิกษุสงฆ์ 59 รูปและถวายเพลพระภิกษุ จำนวน 9 รูป เพื่อทำบุญเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่                   ในวันที่ 4 มกราคม 2560

 

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559