กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560


โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) จัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี อ่านสารวันครู และกล่าวนำคณะครูปฎิญาณตนเป็นข่าราชกาครูที่ดี ครูกาญจนา นุ่นพันธ์ ครูอาวุโส สวดคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์ และมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ครูดีไม่มีอบายมุข ครูในดวงใจศิษย์ และครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

 

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559