กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและ SPORT ยบ.2 ต้านภัยยาเสพติด


โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน อ่านสารวันเด็ก จัดการแข่งขันกีฬาชักเย่อ และเกมส์ เลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีมนักเรียนทุกคน จับสลากและมอบของขวัญวันเด็กให้กับนักเรียนทุกคน

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559