นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ “ย.บ.๒ ก้าวไกล ใต้ร่มพระบารมี”


โรงเรียนโยธินบูรณะ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ได้จัดงานเปิดบ้านวิชาการ(Open House)ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 19 มกราคม 2560 ได้รับเกียรติจาก  ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน ในงานมีการจัดนิทรรศการและประกวดแข่งขันทางวิชาการ มีโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นทืี่บางซื่อ  กทม. ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้กรอบแนวคิด “ย.บ.๒ ก้าวไกล ใต้ร่มพระบารมี” ประกอบด้วยกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ โครงงานเกษตรพอเพียง หนึ่งห้องเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559