โครงการค่ายคุณธรรม


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม)  จัดโครงการค่ายคุณธรรม  เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี    แห่งที่ ๒ วัดสามง่าม  ตำบลลำโพง  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔  เดือน  มกราคม ๒๕๖๐ 

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559