รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมชมและเสริมศักยภาพโรงเรียนปลอดบุหรี่


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมชมและเสริมศักยภาพโรงเรียนปลอดบุหรี่   ในวันที่ 25 มกราคม  2560

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559