กิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันครูแห่งชาติ


ผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการ และคณะครูทำกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน ณ วัดทองสุทธาราม  เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันครูแห่งชาติ  ในวันที่ 20 มกราคม 2560

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559