กิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันปีใหม่จีน  โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับวันตรุษจีนและการขับร้องเพลงของนักเรียน  ณ   โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) วันที่ 27 มกราคม 2560

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559