กิจกรรมติวเข้ม O-NET ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา


 

โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) จัดกิจกรรมติวเข้ม O-NET  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยวิทยากรนางสาวลลิตา  งามเพริดพริ้ง  คุณครูจากโรงเรียนโยธินบูรณะ  ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560   เวลา 13.20-15.50 น.

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559