การอบรมพัฒนาสมรรถนะเพื่อปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)  เข้าร่วมการอบรมพัฒนาสมรรถนะเพื่อปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน  จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1  ณ คุ้มพญาชอรีสอร์ท  จังหวัดสมุทรสงคราม  ในวันที่ 30  มกราคม -1 กุมภาพันธ์  2560

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559