ความยินดีและอำลาท่านรองผู้อำนวยการสิวาลัย สวัสดิ์รักษา


คณะผู้บริหาร  ครูและนักเรียน  โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) แสดงความยินดีและอำลาท่านรองผู้อำนวยการสิวาลัย  สวัสดิ์รักษา เนื่องในโอกาสย้ายดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒   ในวันที่  8กุมภาพันธ์  2560

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559