ร่วมจัดบูธนิทรรศการจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติ


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม)  โดยผู้อำนวยการอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ รองผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียนร่วมจัดบูธนิทรรศการจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ    ครั้งที่ 8  ณ  โรงเรียนบ้านลาดวิทยา   จังหวัดเพชรบุรี

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559