รับโล่เชิดชูเกียรติ ประทานจากพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ


โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) รับโล่เชิดชูเกียรติ  รับ ประทานจากพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ  เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จ.เพชรบุรีของชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

 

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559