กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ “สนุกคิดวิทยาศาสตร์”


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ “สนุกคิดวิทยาศาสตร์”  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2560  ณ  โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559