พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 38 ปี


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน  ครบรอบ 38 ปี  ในวันที่ 26 มีนาคม 2560  ณ  ห้องทรงบาดาลโสตทัศน์

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559