งานสานสัมพันธ์ครู ยบ.๒ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐


งานสานสัมพันธ์ครู ยบ.๒  วันที่ ๑๖ มี.ค.๒๕๖๐  มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และแสดงความยินดีกับนักพัฒนา ได้รับการปรับตำแหน่งสูงขึ้น และแสดงความยินดีกับครูสอนภาษาจีน ในโอกาสสอบเรียนต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทียนจีน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน