การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560


 โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2560  โดยมีนางอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธิ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559