การจัดการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี เขื่อนศรีนครินทร์ และเมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔ ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม พ.ศ.2560  โดยมีนางอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมเดินทางในครั้งนี้ด้วย

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559