กิจกรรมทำบุญและฟังเทศน์ ณ วัดทองสุทธาราม


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ร่วมทำบุญและฟังเทศน์ ณ วัดทองสุทธาราม ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2560  โดยมีนางอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559