ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 และต้อนรับครูบรรจุใหม่และครูอัตราจ้างใหม่


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่วันเปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา 2560 และต้อนรับครูบรรจุใหม่และครูอัตราจ้างใหม่  โดยมีนางอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559