กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ อมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ณ ลานข้างพระพุทธสุวรรณ โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ ให้แก่ประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559